VOORWAARDEN

Lees de voorwaarden goed door om strafpunten en/of diskwalificatie te voorkomen.

Algemeen

 • Deelname is op eigen risico. 
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel o.i.d., in welke vorm dan ook tijdens de wedstrijd.
 • Publiek kan tijdens de wedstrijd gratis meekijken op ons youtube kanaal.
 • Publiek mag op de wedstrijddag de dans die zij het beste vind liken. Het publiek zal zo als publieksjury invloed hebben op de uitslag van de publieksprijs.
 • De lengte van een dans is minimaal 2 minuten en maximaal 2.30 minuten.
 • De dans moet gedurende de hele dans volledig in beeld blijven. Er mag niet geknipt en geplakt worden.
 • Zorg ervoor dat je niet te ver weg filmt i.v.m. uitstraling. En let op de kwaliteit van het filmpje zodat je alles goed kan zien.
 • Er wordt gejureerd op de dans, niet de film maar alles moet wel duidelijk te zien zijn! 
 • Het minimaal aantal deelnemers in een team bedraagt 5 personen.
 • De uitslag staat vast,  alleen in het geval van rekenfouten wordt de uitslag aangepast.
 • Deelnemers hebben respect voor een ieder. 
 • Dansers ouder dan 18 jaar houden 1,5 meter afstand van elkaar.

Voorbereiding

 • Het inschrijven van de teams kan tot maximaal 1 week voor de wedstrijd.
 • Inschrijven gaat via het officiële inschrijfformulier op de website:
  https://dansfabrieklemmer.nl/inschrijven-thedancebattle/ en wordt verwerkt op volgorde van aanmelding.
 • Wijzigingen rondom teams en deelnemers kan tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de wedstrijd worden doorgegeven. Er wordt geen restitutie verleend.
 • De inschrijving is pas definitief als de volledige betaling is ontvangen. Betaling geschiedt via een link die je na de inschrijving ontvangt. Na de betaling krijg je een bevestiging hiervan via de mail en dan pas ben je definitief ingeschreven!  Mocht je deze niet ontvangen hebben binnen 2 werkdagen, neem dan contact op met de organisatie.
 • De teams worden door de coach in de juiste categorie ingedeeld (zie reglementen categorie-indeling). Wanneer hierover twijfel bestaat, kan er overlegd worden met de organisatie.
 • Het filmpje kun je via mail of we-transfer sturen naar info@dansfabrieklemmer.nl. Hierbij staat duidelijk vermeld welke sport/- dansschool, teamnaam, leeftijdscategorie en leeftijdsniveau het betreft.

Dont’s :

 • Solodansen langer dan 16 tellen is niet toegestaan.
 • Muziek en/of bewegingen die bedreigend, intimiderend of discriminerend overkomen zijn niet toegestaan.
 • Bij streetdance is het gebruik van attributen niet toegestaan. Attributen bij showdance zijn toegestaan, mits de veiligheid gewaarborgd wordt en het de choreografie versterkt. Het gebruik van (brand)gevaarlijke stoffen is ten strengste verboden.
 • Een team dient er verzorgd uit te zien en de kleding dient veilig en geschikt te zijn voor de dans die men laat zien. Een kledingwissel is toegestaan mits het een toevoeging is in de dans en de veiligheid gewaarborgd blijft.
 • Er wordt  gedanst zonder sieraden

Regelement

Reglementen categorie-indeling
– Trainers/coaches verzoeken wij hun teams naar waarheid (juiste categorie + niveau) in te delen.
   Lees hieronder de diverse categorieën en niveaus goed door om je team op het juiste niveau in
   te schrijven.
– Wanneer de jury vindt dat een team niet in het juiste niveau is ingedeeld, mag deze een team tijdens de wedstrijd- in een         ander niveau plaatsen. Wanneer dit besloten wordt, gebeurt dit aan het einde van de categorie en mag het team niet nog         een keer dansen.
– Maximaal twee dansers van een team mogen ouder zijn dan de aangegeven leeftijdscategorie.
   Bij twijfel mag de jury een team bij de jurytafel vragen. Een team kan na besluit van de jury –
   tijdens de wedstrijd- worden overgeplaatst naar een oudere leeftijdscategorie. Wanneer dit
   besloten wordt, gebeurt dit aan het einde van de categorie en mag het team niet nog een keer
   dansen. We kijken naar de leeftijd die de dansers op 1 juni hebben. Op deze leeftijden baseer je de
   inschrijving van de wedstrijd.  Gedurende de wedstrijd kan er leeftijdscontrole plaatsvinden d.m.v.
   steekproeven. Er wordt dan gevraagd naar de ID- kaarten van de dansers.
– Mochten er in bepaalde categorieën te weinig deelnemers zijn, kunnen categorieën worden
   samengevoegd.
– Dansers mogen dubbel dansen, mits de coach ermee rekening houdt dat het team op het juiste
   niveau wordt ingedeeld. Wanneer de jury vindt dat een aantal dubbele dansers het niveau teveel
   omhoog trekken, dan kan het team – gedurende de wedstrijd- worden overgeplaatst. Dubbele
   dansers betalen twee keer deelnamegeld.
– In een wedstrijdseizoen moet een team dezelfde naam behouden.
– Hieronder vind je een overzicht van de categorie-indeling van zowel Jazz/showdance als
   streetdance/hiphop.