Voorwaarden The Dancebattle

Lees de voorwaarden goed door om strafpunten en/of diskwalificatie te voorkomen.

Algemeen

 • Deelname is op eigen risico. Dit geldt ook voor alles wat er in de zaal, kleedkamers, op het podium en buiten de sportzaal gebeurt.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, letsel o.i.d., in welke vorm dan ook tijdens de wedstrijd.
 • Polsbandjes voor de dansers en de coach worden uitgereikt bij binnenkomst op vertoon van de bevestiging van de inschrijving.
 • De sport-/ dansscholen krijgen een kleedkamer toegewezen, al dan niet gedeeld met andere sport-/ dansscholen  en dienen deze netjes weer achter te laten. Dit houdt onder andere in dat al het vuilnis in de prullenbakken gedeponeerd wordt.
 • Eten en drinken in de wedstrijdzaal is toegestaan, mits het afval in de daarvoor bestemde prullenbakken wordt gedeponeerd.
 • Publiek betaalt contant bij de ingang €5,- per persoon (kinderen tot 4 jaar mogen gratis naar binnen).
 • De lengte van een dans is minimaal 2 minuten en maximaal 2.30 minuten.
 • De vloeroppervlakte is ca. 12 x 12 meter.
 • Het minimaal aantal deelnemers in een team bedraagt 5 personen.
 • De uitslag staat vast,  alleen in het geval van rekenfouten wordt de uitslag aangepast.
 • We adviseren de dansers thuis om te kleden en sieraden en waardevolle spullen thuis te laten.
 • Deelnemers hebben respect voor een ieder.

Voorbereiding

 • Het inschrijven van de teams kan tot maximaal 14 dagen (9 mei 2020) voor de wedstrijd.
 • Inschrijven gaat via het officiële inschrijfformulier op de website:
  https://dansfabrieklemmer.nl/inschrijven-thedancebattle/ en wordt verwerkt op volgorde van aanmelding.
 • Wijzigingen rondom teams en deelnemers kan tot uiterlijk 2 weken ( 9 mei 2020) voor aanvang van de wedstrijd worden doorgegeven. Er wordt geen restitutie verleend.
 • De inschrijving is pas definitief als de volledige betaling is ontvangen. Betaling geschiedt via een link die je na de inschrijving ontvangt. Na de betaling krijg je een bevestiging hiervan via de mail en dan pas ben je definitief ingeschreven!  Mocht je deze niet ontvangen hebben binnen 2 werkdagen, neem dan contact op met de organisatie.
 • De teams worden door de coach in de juiste categorie ingedeeld (zie reglementen categorie-indeling). Wanneer hierover twijfel bestaat, kan er overlegd worden met de organisatie.
 • De mix dient u vóór 9 mei 2020 via mail of we-transfer te sturen naar info@dansfabrieklemmer.nl. Hierbij staat duidelijk vermeld welke sport/- dansschool, teamnaam, leeftijdscategorie en leeftijdsniveau het betreft.
 • Zorg dat je reservemuziek/ USB (met mp3-bestanden) bij je hebt (verantwoordelijkheid voor de juiste kwaliteit van de muziek ligt bij de coaches).
 • Na aankondiging van het team dient deze zich zo snel mogelijk in startpositie op het podium te brengen. Aan het einde van de dans dient men ook zo spoedig mogelijk het podium te verlaten.

Dont’s :

 • Solodansen langer dan 16 tellen is niet toegestaan.
 • Muziek en/of bewegingen die bedreigend, intimiderend of discriminerend overkomen zijn niet toegestaan.
 • Bij streetdance is het gebruik van attributen niet toegestaan. Attributen bij showdance zijn toegestaan, mits de veiligheid gewaarborgd wordt en het de choreografie versterkt. Het gebruik van (brand)gevaarlijke stoffen is ten strengste verboden.
 • Een team dient er verzorgd uit te zien en de kleding dient veilig en geschikt te zijn voor de dans die men laat zien. Een kledingwissel is toegestaan mits het een toevoeging is in de dans en de veiligheid gewaarborgd blijft.
 • Er wordt  gedanst zonder sieraden.